%SALE%
Mafiabikes BMX kolo Kush2+ 20" | Grey
Mafiabikes BMX kolo Kush2+ 20" | Grey

8 280,00 Kč

Běžná cena: 9 994,29 Kč

Nejnižší cena: 8 280,00 Kč
ks
Heelys X2 Classic koloboty pro děti | Black White
Heelys X2 Classic koloboty pro děti | Black White

1 348,57 Kč

Běžná cena: 1 708,57 Kč

Nejnižší cena: 1 348,57 Kč
Heelys Reserve EX Hello Kitty koloboty | Blue Red
Heelys Reserve EX Hello Kitty koloboty | Blue Red

1 960,97 Kč

Běžná cena: 2 108,57 Kč

Nejnižší cena: 1 960,97 Kč
Drone Element V1 freestyle koloběžka | Black Neochrome
Drone Element V1 freestyle koloběžka | Black Neochrome

4 280,00 Kč

Běžná cena: 4 565,71 Kč

Nejnižší cena: 4 280,00 Kč
ks
Enuff Classic skateboard | 7.75" Red
Enuff Classic skateboard | 7.75" Red

1 222,86 Kč

Běžná cena: 1 480,00 Kč

Nejnižší cena: 1 480,00 Kč
ks
Nitro Circus RW Replica freestyle koloběžka | Black
Nitro Circus RW Replica freestyle koloběžka | Black

2 437,43 Kč

Běžná cena: 2 565,71 Kč

Nejnižší cena: 2 437,43 Kč
ks
Jart skateboard | 7.6" Classic
Jart skateboard | 7.6" Classic

2 600,29 Kč

Běžná cena: 2 737,14 Kč

Nejnižší cena: 2 600,29 Kč
ks
Enuff Dreamcatcher skateboard | 7.75" Grey Pink
Enuff Dreamcatcher skateboard | 7.75" Grey Pink

1 302,86 Kč

Běžná cena: 1 765,71 Kč

Nejnižší cena: 1 765,71 Kč
ks

Ochrana osobních údajů

Dne 24.05.2023 vstupuje v platnost následující aktualizace obchodních podmínek v důsledku změny formy podnikání. V obchodních podmínkách jsme změnili název společnosti DIČ.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Při ochraně osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, postupuje prodejce při zpracování s veškerou pečlivostí v souladu s následujícími právními předpisy, Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679, případně v souladu s dalšími právními předpisy. Prodejce se stává Správcem uvedených osobních údajů.

2. Správce osobních údajů je provozovatel internetového obchodu rmdbike.com, ARM Robert Maczyński Sp. z o.o., Usługowa 17, 15-521 Zaścianki, Polsko, tel.: +48 85 871 08 38, mail: bazy@armsc.pl

3. Prodejce v okamžiku sjednání kupní smlouvy (podání objednávky) nebo dobrovolným vytvořením uživatelského účtu (registrace) získává ke zpracování osobní údaje kupujícího a to Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo, IČO, DIČ, (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen tyto osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný kupující. Prodejce za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

5. Osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu platnosti uživatelského účtu. Minimálně však po dobu 2 let nutnou ke splnění závazků z kupní smlouvy počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Osobní údaje budou dále uloženy v rámci daňových dokladů dalších 10 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil. Toto je nutné zejména s ohledem na požadavky zákona o DPH č. 235/2004.

6. Správce se zavazuje, že neposkytne Osobní údaje třetím osobám. Výjimku tvoří partnerské společnosti (zpracovatelé osobních údajů) uvedené níže, realizující pro správce služby na základě smlouvy, související s plněním kupní smlouvy nebo zvýšením kvality služeb. Zpracovatelé osobních údajů budou nakládat s osobními údaji v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky automatizovaným způsobem a jsou zabezpečeny proti zneužití nebo zcizení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679. Osobní údaje, nebo část údajů, jsou zpracovávány pro následující účely,

2. Realizace práv a povinností z kupní smlouvy nebo pro vedení uživatelského účtu. V případě neposkytnutí těchto údajů není možné smluvní vztah realizovat. Poskytnutí těchto osobních údajů je zákonným požadavkem.

3. Účel doručení zboží. Údaje jsou poskytnuty elektronicky partnerské přepravní společnosti. Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.

4. Účel splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.) Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.

5. Účel zachování integrity, udržitelnosti a aktualizace prodejních a účetních systémů prodejce. Údaje jsou zpřístupněny spravující partnerské IT společnosti. Zpracovávány jsou Osobní údaje v rozsahu Jméno a příjmení, Adresu doručení, Adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo.

6. Zasílání dotazníků za účelem zvýšení kvality služeb. Zpracovávána je adresa pro doručování elektronické pošty a objednané zboží. Provozovateli portálu Heureka.cz jsou tyto údaje poskytovány elektronicky za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem u prodejce v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je zapojen. Právním základem pro zpracování je v tomto případě oprávněný zájem správce. Zasílání dotazníků se týká všech kupujících, kteří zasílání neodmítli zatržením checkboxu před podáním objednávky nebo registrací. K zasílání dochází při každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je podmíněno zvláštním souhlasem kupujícího. Prodejce nebude bez souhlasu kupujícího tyto údaje portálu Heureka.cz předávat.

7. Účel marketingové propagace zboží a služeb prodejce. Zpracovávána je adresa pro doručování elektronické pošty. Poskytnutí osobních údajů pro tento účel je podmíněno zvláštním souhlasem kupujícího, který provede zatržením checkboxu před podáním objednávky nebo registrací. Prodejce nebude bez souhlasu kupujícího zasílat na adresu žádné reklamní sdělení.

8. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9. Správce údajů neposkytuje data subjektům mimo EU.

10. Pokud má kupující ve svém internetovém prohlížeči povoleny soubory cookies, správce využívá informace v cookies mimo jiné pro následující účely:

- K analýzám uživatelského chování na webu prodejce, aby mohl průběžně vylepšovat, zdokonalovat a upravovat služby podle potřeb zákazníků
- K analýzám výkonu některých prodejních, marketingových on-line kanálů
- K personalizaci a lepšímu cílení obsahu on-line reklam i prostřednictvím jiných webových stránek

Každý internetový prohlížeč obsahuje nastavení použití souborů cookies. Většinou jsou tyto prohlížeče nastaveny pro automatický příjem cookies. Změnit se to samozřejmě dá. Nebo můžete toto nastavení upravit jen pro určitý typ cookies. Více informací o nastavení cookies Vašeho webového prohlížeče hledejte na internetu zadáním klíčových slov: cookies, prohlížeč, nastavení.

PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kupující má v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU č. 2016/679 právo požadovat od Správce,

- Přístup ke svým osobním údajům
- Opravu osobních údajů
- Výmaz osobních údajů
- Omezení zpracování osobních údajů
- Právo na přenositelnost údajů

2. Kupující má právo požádat o výmaz osobních údajů, správce toto uskuteční, pokud tomu nebrání překážka v podobě nevypořádaných pohledávek, otevřená možnost podání reklamací, nebo jiný prokazatelný zájem Správce.

3. Kupující podává žádost na výše uvedeného správce osobních údajů elektronicky na adresu bazy@armsc.pl nebo písemně na adresu: ARM Robert Maczyński Sp. z o.o., Usługowa 17, 15-521, Zaścianki, Polsko. Správce má právo na prokázání totožnosti žadatele. Správce poskytne kupujícímu informace o přijatých opatřeních nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

4. Kupující má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlásit se
Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet
nahoru
Shoper Premium online obchod Grafický styl a aplikace ShopGadget
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium